Η  ΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ και ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ!

 

 

 

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει έναν εναλλακτικό και αποδοτικό τρόπο εκπαίδευσης, προσφέροντας νέες δυνατότητες στη διεξαγωγή σεμιναρίων, εκπαιδευτικών συνεδριών και προγραμμάτων κατάρτισης.

Η Ergonomia απαντώντας στις σύγχρονες απαιτήσεις έχει αναπτύξει διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας καθώς και Βιομηχανικής Ασφάλειας με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης προσφέροντας προστιθέμενη αξία σε στελέχη και εργαζομένους. Με την πολυετή εμπειρία της έχει σχεδιάσει μία σειρά σεμιναρίων με τη μορφή webinar και e-learning τα οποία μπορούν να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων.

Με τα webinars, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τον εισηγητή και την παρουσίαση του από οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται σε live streaming μετάδοση, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως ακριβώς θα έκαναν και στην περίπτωση της δια ζώσης παρακολούθησης. Όπως και σε όλες τις εκπαιδεύσεις της Ergonomia, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ατομικό πιστοποιητικό παρακολούθησης το οποίο και καταδεικνύει την επένδυση της εταιρείας στην συνεχή επιμόρφωση των στελεχών της.

Επιπλέον η Ergonomia διαθέτει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά πακέτα e-learning σε θέματα:

  • Παροχής Α’ Βοηθειών
  • Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας
  • Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

 

στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε εργαζόμενος είτε μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning που διαθέτει η επιχείρησή σας, είτε μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-learning της Ergonomia. Με τα προγράμματα e-learning δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους σας να επιμορφωθούν στον δικό τους χρόνο, καθώς και δεν απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία εισηγητών και συμμετεχόντων. Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε μία ψηφιακή βιβλιοθήκη με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται σε διάφορες μορφές (κείμενα, εικόνες, βίντεο κτλ.) και συνοδεύεται από διαδραστικές ασκήσεις εμπέδωσης και τεστ αξιολόγησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Αναπτύξτε τις γνώσεις σας και τις επιχειρήσεις σας αξιοποιώντας τα διαδραστικά σεμινάρια της Ergonomia που προσφέρουν στον εργαζόμενο πολύτιμες και ουσιαστικές γνώσεις στον τομέα της επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας καθώς και της Βιομηχανικής Ασφάλειας.

Υπεύθυνη Εκπαιδεύσεων: κα. Θάνου, τηλ: 210 220 1 343 email: seminars@ergonomia.gr