Εργονομική Αξιολόγηση και Παρέμβαση σε Υφιστάμενες Θέσεις και Χώρους Εργασίας

 

Τα παράπονα για πόνους στη μέση, στα μάτια, για ενοχλήσεις στα χέρια ή οι περιπτώσεις εκδήλωσης μυοσκελετικών παθήσεων ίσως αποτελούν ένδειξη ανεπαρκούς αρχικού σχεδιασμού των θέσεων και των χώρων εργασίας μίας επιχείρησης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εξοπλισμός πρέπει να αξιολογηθεί εργονομικά και μόνον εφόσον δε μπορούν να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις, να αντικατασταθεί.

Η Ergonomia διαθέτοντας έμπειρους εργονόμους με ειδικές σπουδές και γνώση, μπορεί να προσφέρει σημαντική υποστήριξη στη διαδικασία της επιλογής ή της αξιολόγησης εξοπλισμού, επίπλων, χώρων εργασίας, επάρκειας κτιριακών εγκαταστάσεων, έως και ευχρηστίας λογισμικού.

 

Στο πλαίσιο μίας εργονομικής αξιολόγησης πραγματοποιούνται:

 • Αξιολόγηση Επίπλων και λοιπού Εξοπλισμού Γραφείου.
 • Αξιολόγηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού, Εργαλείων και Βοηθημάτων Εργασίας.
 • Εργονομική Αξιολόγηση και διευθέτηση Θέσεων Εργασίας.
 • Αξιολόγηση Χώρων Εργασίας, Επιτόπιοι Έλεγχοι Διακρίβωσης Εργονομικών Συνθηκών.
 • Αξιολόγηση συνθηκών Φυσικού Περιβάλλοντος Εργασίας - (φωτισμός, θόρυβος, θερμική άνεση, αερισμός),
 • Εκτίμηση Θερμικής Καταπόνησης Εργαζομένων.

 

Οφέλη

 • Το κόστος της παρέμβασης σε υπάρχοντα εξοπλισμό είναι μικρότερο του κόστους αντικατάστασης
 • Με την εργονομική αξιολόγηση και παρέμβαση προλαμβάνονται μυοσκελετικές παθήσεις και άλλα προβλήματα υγείας στο χώρο εργασίας
 • Με την εργονομική αξιολόγηση και παρέμβαση αυξάνεται η παραγωγικότητα και η άνεση κατά την εργασία

 

 

Εργονομικός Σχεδιασμός Νέων Θέσεων και Χώρων Εργασίας

 

Κατά τη διαμόρφωση χώρων και νέων θέσεων εργασίας το αισθητικό ή το οικονομικό δεν πρέπει να αποτελούν τα μοναδικά κριτήρια κατά την επιλογή εξοπλισμού. Αν οι εργαζόμενοί δε νιώθουν άνετα, θα υπάρξουν παράπονα, ενοχλήσεις (στη μέση, στα μάτια και αλλού) και -σε ορισμένες περιπτώσεις- μυοσκελετικές παθήσεις. Και τότε ο εξοπλισμός θα πρέπει να αξιολογηθεί και πιθανότατα να αντικατασταθεί.

Η εργονομική ανάλυση των απαιτήσεων, η χάραξη εργονομικών προδιαγραφών, ο σχεδιασμός και η προμήθεια εξοπλισμού με βάση εργονομικά κριτήρια και η αισθητική ένταξη των σχεδίων στο χαρακτήρα της κάθε επιχείρησης προσδίδουν μία εξαιρετική σχέση κόστους και οφέλους που ελαχιστοποιεί το οικονομικό ρίσκο αστοχιών στην επιλογή, οδηγεί σε ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας και μεγιστοποιεί τελικά την πιθανότητα αποδοχής του εξοπλισμού από τους εργαζομένους.

Με τον εργονομικό σχεδιασμό επιτυγχάνονται:

 • Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, δηλαδή η πρόληψη των ατυχημάτων και των δυσμενών επιπτώσεων που η εργασία μπορεί να έχει στην υγεία του.
 • Η μείωση του φόρτου εργασίας: σωματικού (μυϊκή κόπωση), νοητικού και ψυχικού (στρες).
 • Ο περιορισμός ή η εξάλειψη των εξαναγκασμών - περιορισμών που συνήθως επιβάλλει η εργασία.
 • Η αύξηση του ενδιαφέροντος και της ικανοποίησης από την εργασία.

 

Στο βαθμό που ικανοποιούνται τα ανωτέρω, συνήθως επιτυγχάνεται βελτίωση των επιδόσεων, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της εργασίας (παραγωγικότητα). Γι’ αυτό και ο εργονομικός σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό οικονομικής ανταποδοτικότητας (return on investment) για την επιχείρηση.

Το προσωπικό και οι συνεργάτες της Ergonomia διαθέτουν εμπειρία και ειδικές σπουδές στο αντικείμενο, καθιστώντας την ως τη μοναδική -ίσως- εταιρεία στην Ελλάδα που κάνει πράξη τον Εργονομικό Σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο του εργονομικού σχεδιασμού επιτελούνται:

 • Σχεδιασμός ή επιλογή Επίπλων και λοιπού Εξοπλισμού Γραφείου με εργονομικά κριτήρια.
 • Σχεδιασμός ή επιλογή Εργαλείων και Βοηθημάτων Εργασίας.
 • Σχεδιασμός/Ανασχεδιασμός & Βελτίωση Θέσεων Εργασίας με εργονομικά κριτήρια.

 

Οφέλη

 • Μειωμένο οικονομικό ρίσκο λόγω άστοχων επιλογών κατά την αγορά νέου εξοπλισμού.
 • Αυξημένα ποσοστά αποδοχής εξοπλισμού από τους εργαζομένους.
 • Αυξημένη παραγωγικότητα και άνεση στην εργασία.
 • Πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων.

 

 

Έργα Εργονομικών Παρεμβάσεων

 

Μερικά από τα έργα για τη βελτίωση θέσεων και χώρων εργασίας που έχει αναλάβει η Ergonomia είναι τα εξής:

 • VODAFONE: Εργονομική μελέτη και σχεδιασμός επίπλων καταστημάτων.
 • VODAFONE: Εργονομική αξιολόγηση θέσεων εργασίας V-shops.
 • ENISA: Ergonomic pre-assessment of organization’s Headquarters in Crete.