Η Ergonomia προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών εργονομικών υπηρεσιών που βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν είτε την εργονομική αξιολόγηση των χώρων εργασίας ή τις εργονομικές παρεμβάσεις σε αυτούς.

 

Εργονομική Αξιολόγηση

 

Σε βιομηχανικούς χώρους συχνά παρατηρούνται ατυχήματα ή μυοσκελετικές παθήσεις που οφείλονται σε εργασίες που ενέχουν έντονη μυοσκελετική καταπόνηση λόγω χειρονακτικής διακίνησης φορτίων ή συχνά επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Σε αυτές τις εργασίες χρειάζεται να γίνει εργονομική αξιολόγηση με την χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων εργαλείων (π.χ. MAC, ART TOOL) προκειμένου να γίνει πρόληψη μείωσης των επαγγελματικών τυχόν μυοσκελετικών παθήσεων ή / και εργατικών ατυχημάτων που σχετίζονται με κινδύνους λόγω των χειρονακτικών ή επαναλαμβανόμενων εργασιών.

 

Εργονομικές Παρεμβάσεις

 

Αποσκοπούν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που έχουν εντοπισθεί στο υπάρχον σύστημα εργασίας.

Μέσα από την εμπειρία των εργονόμων μας και τη διαρκή επαφή μας με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, σχεδιάζουμε εργονομικές λύσεις που να καταστήσουν το περιβάλλον εργασίας πιο ασφαλές, άνετο και παραγωγικό, σε μία πληθώρα θεμάτων, όπως:

  • Θερμική Άνεση / Καταπόνηση Εργαζομένων, στη Βιομηχανία και σε Τεχνικά Έργα κατά το θέρος.
  • Αξιολόγηση Μυοσκελετικών Προβλημάτων σε θέσεις εργασίας.
  • Εκπαίδευση στην ορθή τεχνική για τη Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων.

 

Για τις υπηρεσίες της η Ergonomia διακρίθηκε το 2007 στον διαγωνισμό “Safety and Health at Work - European Good Practice Awards” λαμβάνοντας το Βραβείο Εργονομικού Σχεδιασμού για τη «Μελέτη εργονομικών βελτιώσεων θέσης εργασίας στις μηχανές περιέλιξης πηνίων μετασχηματιστών στο εργοστάσιο Οινοφύτων της Schneider-Electric».

Ενδεικτικά Έργα

 

Μερικά από τα έργα εργονομικής αξιολόγησης ή εργονομικών παρεμβάσεων για την βελτίωση θέσεων και χώρων εργασίας που έχει αναλάβει η Ergonomia είναι τα εξής:

  • CORAL GAS: Προτάσεις εργονομικής βελτίωσης θέσεων εργασίας στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου.
  • ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Εργονομική μελέτη για το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στον Ασπρόπυργο.
  • ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αξιολόγηση της μυοσκελετικής καταπόνησης λόγω χειρονακτικής διακίνησης φορτίων για τις εργασίες στις κεντρικές αποθήκες με την χρήση της μεθόδου “Manual handling assessment charts (MAC tool)”.
  • SCHNEIDER ELECTRIC HELLAS: Μελέτη εργονομικών βελτιώσεων θέσης εργασίας στις μηχανές περιέλιξης πηνίων μετασχηματιστών στο εργοστάσιο Οινοφύτων.
  • BP HELLAS: Εργονομική μελέτη θέσεων εργασίας και εξοπλισμού στο χώρο του BP Shipping Control Room.