Προγράμματα ErgoWellbeing

 

Η Ergonomia, εδώ και 30 χρόνια, τοποθετεί σταθερά τον Άνθρωπο στο επίκεντρο, αναπτύσσοντας λύσεις και υπηρεσίες για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, αλλά και τη διαμόρφωση καλών συνθηκών εργασίας στις επιχειρήσεις.

Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων, προϋποθέτουν την ικανοποίηση ευρύτερων αναγκών των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε τα προγράμματα ErgoWellbeing, τα οποίο προσφέρουν επιλογές που προάγουν τη σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και την ευεξία των εργαζομένων.

Βασική φιλοσοφία των προγραμμάτων ErgoWellbeing είναι, ότι το καλό εργασιακό περιβάλλον βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων μιας επιχείρησης, το οποίο με τη σειρά του αναβαθμίζει τη ζωή των εργαζομένων και αυξάνει την εργασιακή τους απόδοση.

Στα προγράμματα περιλαμβάνονται υπηρεσίες, που ήδη προσφέρει η Ergonomia με ιδιαίτερη επιτυχία, όπως η Γραμμή Υποστήριξης Εργαζομένων 24/7, η Διατροφική Συμβουλευτική και το Πρόγραμμα Διακοπής Καπνίσματος. Επιπλέον, μέσω μια ολιστικής προσέγγισης με νέες δράσεις, επιτυγχάνεται βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας, καλές εργασιακές σχέσεις και εργασιακή δέσμευση.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ErgoWellbeing στην ιστοσελίδα: http://ergowell-being.gr/