Τηλεφωνική Ιατρική Συμβουλευτική Για COVID-19

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΥΕ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και προτεραιότητας που δίνει στην υγεία των εργαζομένων της, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Ιατρικής Συμβουλευτικής Για Την COVID-19.

Η Υπηρεσία αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση ενημέρωση από Ιατρό όλων των εργαζομένων της Εταιρείας που ζητούν σχετική πληροφόρηση ή καθοδήγηση. Συγκεκριμένα :


1. Την Υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας σας κατά την κρίση τους. Ενδεικτικά, μπορεί να εμφανίζουν κάποιο σύμπτωμα πυρετού, βήχα, καταρροής, να πρόκειται για εργαζόμενους που έχουν πρόσφατα επιστρέψει από το εξωτερικό, ή έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα COVID-19.


2. Oι εργαζόμενοι της εταιρείας σας που καλούν τον Ιατρό της Ergonomia θα πρέπει να αναφέρουν τον μοναδικό κωδικό τον οποίο τους έχει εφοδιάσει η εταιρεία (μπορεί να είναι ο αριθμός μητρώου της εταιρείας ή άλλος τυχαίος αριθμός) και τον λόγο για το οποίο κάλεσαν την Υπηρεσία έτσι ώστε να λάβουν ακριβή ενημέρωση.


3. Ο Ιατρός, τηρώντας το ιατρικό απόρρητο, ενημερώνει την επιχείρηση με ποιους εργαζόμενους έχει μιλήσει, μέσω των μοναδικών κωδικών τους (ο Ιατρός της Ergonomia δεν θα λαμβάνει γνώση του ονοματεπώνυμού τους), προκειμένου η επιχείρηση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα στα πλαίσια της ευθύνης της για πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19 προς το προσωπικό, όπως για παράδειγμα να ζητήσει από εργαζόμενο με συμπτώματα που έχει προσέλθει στην εργασία του να παραμείνει στο σπίτι του.


4. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας σας μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσία ως εξής:
       a. Οι εργαζόμενοι καλούν το τηλεφωνικό κέντρο της ΕΡΓΟΝΟΜΙA στο 210 2773327
       b. Μόλις απαντήσει ο τηλεφωνητής πληκτρολογούν την επιλογή 8.
       c. Στη συνέχεια πληκτρολογούν τον κωδικό της εταιρείας σας που θα λάβετε με την υπογραφή της         σύμβασης.
       d. Συνδέονται με τον Ιατρό της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
       e. Αναφέρουν τον μοναδικό κωδικό τον οποίο τους έχει εφοδιάσει η εταιρεία και το όνομα της                 εταιρίας.
       f. Αναφέρουν το θέμα που τους απασχολεί σχετικά με τον COVID-19.


5. Η Υπηρεσία παρέχεται από Ιατρό, 7 ημέρες την εβδομάδα από ώρα 7:00 έως 24:00. Τις ώρες 24:00-07:00 θα εξυπηρετούνται μόνο επείγοντα περιστατικά κατά την κρίση του εργαζόμενου.


6. Ο Ιατρός συμβουλεύει τους εργαζόμενους για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν, όπως επίσκεψη σε νοσοκομείο αναφοράς, οδηγίες μετακίνησης και επαφής με άλλα άτομα. Ο Ιατρός, κατά την κρίση του, θα παροτρύνει τους εργαζόμενους να καλέσουν τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στον αριθμό 1135.


7. Διευκρινίζεται ότι τόσο ο Ιατρός που παρέχει την Υπηρεσία όσο και ο Ιατρός Εργασίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά νόμο δεν επιτρέπεται να χορηγήσουν αναρρωτική άδεια σε εργαζόμενο.


8. Η Υπηρεσία έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Οι συμβουλές του γιατρού δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την επιχείρηση, η οποία είναι απολύτως υπεύθυνη για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί σχετικά με άδεια απουσίας ή απαλλαγή υπηρεσίας ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στην εργασία. Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν κατά την παροχή της Υπηρεσίας.

Category

Ασφάλεια & Υγεία σε Επιχειρήσεις