Ασφαλής Χρήση Οχημάτων Βαρέως Τύπου

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ενώ καλύπτει τα εξής θέματα:

•Δεξιότητες και γνώσεις χειριστών μηχανημάτων έργων:

   –Βασικές διατάξεις και ικανότητα λειτουργίας και συντήρησης βαρέων μηχανημάτων

   –Αδιαπραγμάτευτοι έλεγχοι να αναφορές πριν την εργασία

   –Παραμετροποίηση και γνώση διαφορετικών τύπων συνημμένων εκσκαφής

   –Γνώση ασφαλών εργασιακών πρακτικών και κανονισμών υγείας και ασφάλειας

   –Δυνατότητα ανάγνωσης GPS, σχεδίων, διαγραμμάτων και σχεδίων.

•Επίδειξη χρήσης από τον εκπαιδευτή

•Πρακτική εξάσκηση εργαζομένου ανά όχημα

•Τελική αξιολόγηση οδηγού

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί:

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις