Το δυναμικό μας

Επενδύουμε σε ανθρώπους με ικανότητες

Ergonomia Staff

Στο προσωπικό και τους συνεργάτες της Ergonomia, αντιστοιχεί το κυριότερο μερίδιο της επιτυχίας της, καθώς με το έργο τους έχει κερδίσει την αναγνώριση εκατοντάδων μεγάλων και σύγχρονων επιχειρήσεων όπως και των αναδόχων των σημαντικότερων τεχνικών έργων που έχουν κατασκευασθεί στη χώρα μας. Η Ergonomia έχει δεσμευτεί απέναντι σε εκατοντάδες επιχειρήσεις ως προς την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων και υπηρεσιών της. Η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης, οδήγησε στη διεύρυνση της στελέχωσής της με επαγγελματικά ώριμους επιστήμονες οι οποίοι διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και αναγνωρισμένη εμπειρία.  Η Ergonomia απασχολεί σε όλη την Ελλάδα:

  • Περισσότερους από 60 μηχανικούς και εργονόμους
  • Περισσότερους από 70 εξειδικευμένους ιατρούς
  • Εκτεταμένο δίκτυο Κλινικών και Οργανωσιακών ψυχολόγων για την υλοποίηση Προγραμμάτων Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού