Πρόληψη θερμικής καταπόνησης

hot stress

Για το επίκαιρο θέμα της πρόληψης της θερμικής καταπόνησης, προσφέρουμε έναν χρήσιμο οδηγό, τον οποίο που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ:

             heat stress guide 2023

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι η ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους από την θερμική καταπόνηση και για την προστασία από αυτούς είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία, και μπορεί να πραγματοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (εσωτερική εγκύκλιο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων, αποστολή με e–mail, poster, προφορική ή έντυπη ενημέρωση κλπ.).

Για τον σκοπό αυτό, η Ergonomia προσφέρει τρία τεύχη με οδηγίες, προσαρμοσμένα ανά δραστηριότητα. Ανάλογα με την δραστηριότητα των εργαζομένων, προτείνουμε να τους γνωστοποιηθεί και η κατάλληλη οδηγία:

Τέλος, σύμφωνα με την φετινή Εγκύκλιο 52903/26-5-2023, για την τεκμηρίωση της τυχόν θερμικής καταπόνησης εργαζομένου σε θερμοκρασιακά επιβαρυμένο χώρο εργασίας κατά την περίοδο του θέρους, προτείνονται μετρήσεις των βασικών παραμέτρων του περιβάλλοντος που διαμορφώνουν το τοπικό μικροκλίμα, δηλ: της θερμοκρασίας και ταχύτητας του αέρα, της σχετικής υγρασίας και της ακτινοβολούμενης θερμότητας. Η συνέργεια αυτών σε συνδυασμό με παραμέτρους που σχετίζονται με τον ίδιο τον εργαζόμενο καθορίζουν τις τυχόν επιπτώσεις της θερμότητας του περιβάλλοντος στην υγεία του εργαζομένου και κατ’ επέκταση την αίσθηση άνεσης ή δυσφορίας που του προκαλείται.

H Ergonomia διαθέτει την εμπειρία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να διενεργήσει τις συγκεκριμένες μετρήσεις στους χώρους εργασίας της επιχείρησης σας.

Σχετικά αρχεία:

Τύπος άρθρου

Νομοθεσία & Πρότυπα
Οδηγίες
2023-06-30