Θερμική Καταπόνηση: Εγκύκλιος & Οδηγίες - Ιούνιος 2024

heat

Νέα Εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας για την Πρόληψη της Θερμικής Καταπόνησης των εργαζομένων (3 Ιουνίου 2024):

egkyklios
(Κλικ στην εικόνα για μεταφόρτωση)

Οδηγίες Προφύλαξης για 4 κατηγορίες χώρων εργασίας από την Ergonomia

Ακολουθούν οι οδηγίες προφύλαξης από την θερμική καταπόνηση, επικαιροποιημένες για το 2024 με τις απαιτήσεις της πρόσφατης εγκυκλίου. Όπως κάθε χρόνο, οι οδηγίες στοχεύουν στην ενημέρωση των εργαζομένων για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης και αφορούν περιπτώσεις διαφορετικών δραστηριοτήτων:

Η ενημέρωση των εργαζομένων είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία και μπορεί να πραγματοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (εσωτερική εγκύκλιο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων, αποστολή με e–mail, poster, προφορική ή έντυπη ενημέρωση, κλπ.). Ανάλογα με τον χώρο εργασίας προτείνουμε να τους γνωστοποιηθεί και η κατάλληλη οδηγία από τις παραπάνω.

Επίσης, σύμφωνα με την φετινή Εγκύκλιο 34666/3-6-2024, για την τεκμηρίωση της τυχόν θερμικής καταπόνησης εργαζομένου σε θερμοκρασιακά επιβαρυμένο χώρο εργασίας κατά την περίοδο του θέρους, προτείνονται μετρήσεις των βασικών παραμέτρων του περιβάλλοντος που διαμορφώνουν το τοπικό μικροκλίμα, δηλ: της θερμοκρασίας και ταχύτητας του αέρα, της σχετικής υγρασίας και της ακτινοβολούμενης θερμότητας. Η συνέργεια αυτών, σε συνδυασμό με παραμέτρους που σχετίζονται με την φύση της εργασίας και τον ίδιο τον εργαζόμενο, καθορίζουν τις τυχόν επιπτώσεις της θερμότητας του περιβάλλοντος στην υγεία του εργαζομένου και κατ’ επέκταση στην αίσθηση θερμικής άνεσης ή δυσφορίας που του προκαλείται.

H Ergonomia διαθέτει την εμπειρία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να διενεργήσει τις συγκεκριμένες μετρήσεις στους χώρους εργασίας της επιχείρησης.

Σχετικά με την Υπηρεσία Μετρήσεων

Τύπος άρθρου

Νομοθεσία & Πρότυπα
Οδηγίες
2024-06-05