Σύμβουλος Μελετών Ασφάλειας & Υγείας

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της Ergonomia, η εταιρία αναζητά να εντάξει στην ομάδα των Μελετών ΑΥΕ, Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο ή Χημικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση, ο οποίος θα συμβάλλει ενεργά στο τμήμα Μελετών Ασφάλειας & Υγείας, υποστηρίζοντας την υλοποίηση μελετητικών έργων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανολόγου / Ηλεκτρολόγου / Πολιτικού Μηχανικού
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στον τομέα της Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Γνώση χειρισμού ERP Soft1, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Εκπόνηση και μετάφραση Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και Σχεδίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών
 • Διενέργεια μετρήσεων φυσικών & χημικών παραγόντων
 • Παρακολούθηση έργων για την ορθή περάτωση τους, επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες μέσω email και τηλεφώνου και ενημέρωση ERP και αρχείων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • Εισηγήσεις σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ΑΥΕ

Δεξιότητες:

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Ομαδικότητα
 • Οργανωτικές δεξιότητες

Παροχές:

 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αίτησης
 
1 file up to 10MB. Allowed types (pdf doc docx xls ppt png jpg gif mp4 mp3 txt)
Up to 2 files up to 10MB. Allowed types (pdf doc docx xls ppt png jpg gif mp4 mp3 txt)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς πρόσληψης, ενώ ενδέχεται να ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής νέων συνεργατών.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ενημερωθεί εντός 8 εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης, μπορούν να θεωρήσουν ότι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχει επιλεγεί άλλος υποψήφιος. Σας ευχαριστούμε όμως για το ενδιαφέρον σας. Θα φυλάξουμε το βιογραφικό σας και είναι πιθανόν να επικοινωνήσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Στην Ergonomia δεσμευόμαστε να παρέχουμε μια δημιουργική, ασφαλή και ευχάριστη απασχόληση ή συνεργασία, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, χρώματος, φύλου, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.

CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση είναι για να ελέγξουμε εάν είστε ή όχι άνθρωπος και για να αποτρέψουμε τις αυτοματοποιημένες υποβολές.
7 + 5 =
Επιλύστε αυτό το απλό μαθηματικό πρόβλημα και εισάγετε το αποτέλεσμα. Π.χ. για 1+3, πληκτρολογήστε 4.
loading