Μηχανικός Σύμβουλος / Τεχνικός Ασφάλειας

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της ομάδας της Ergonomia και της Διεύθυνσης Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας, αναζητούμε συνεργασία με Μηχανικό Σύμβουλο / Τεχνικό Ασφάλειας, ο οποίος θα γίνει μέρος του δικτύου μας και θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε καθημερινή βάση, σε επιχείρηση στην Αττική.

Αρμοδιότητες: Τα καθήκοντα του Τεχνικού Συμβούλου ΑΥΕ περιλαμβάνουν τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.3850/2010) και σειρά άλλων αρμοδιοτήτων, με στόχο την παροχή στον πελάτη, ολοκληρωμένων προτάσεων και λύσεων σε θέματα πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου. Ενδεικτικά στα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας περιλαμβάνονται:

 • Επίβλεψη ορθής χρήσης ΜΑΠ και έλεγχος των χώρων εργασίας
 • Εντοπισμός κινδύνων στους χώρους εργασίας, σχετικές αναφορές και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων
 • Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας

Προσόντα:

 • Δίπλωμα / Πτυχίο Μηχανικού με ειδικότητα Μηχανολόγου (ή Μηχ/κού Παραγωγής), Ηλεκτρολόγου, Πολιτικού ή Χημικού Μηχανικού
 • Δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο Τεχνικών Ασφαλείας στο ΣΕΠΕ
 • Εμπειρία στα θέματα Ασφάλειας & Υγείας θα συνεκτιμηθεί

Δεξιότητες:

 • Πολύ καλές δεξιότητες στην γραπτή και προφορική γλώσσα, σε ελληνικά και αγγλικά
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Ομαδικότητα & πνεύμα συνεργασίας
 • Πελατοκεντρική φιλοσοφία

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Διαρκής εκπαίδευση & επιμόρφωση
 • Ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη

Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αίτησης
 
 
1 file up to 10MB. Allowed types (pdf doc docx txt)
Up to 2 files up to 10MB. Allowed types (pdf doc docx txt png jpg)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς πρόσληψης, ενώ ενδέχεται να ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής νέων συνεργατών.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ενημερωθεί εντός 8 εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης, μπορούν να θεωρήσουν ότι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχει επιλεγεί άλλος υποψήφιος. Σας ευχαριστούμε όμως για το ενδιαφέρον σας. Θα φυλάξουμε το βιογραφικό σας και είναι πιθανόν να επικοινωνήσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Στην Ergonomia δεσμευόμαστε να παρέχουμε μια δημιουργική, ασφαλή και ευχάριστη απασχόληση ή συνεργασία, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, χρώματος, φύλου, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.

CAPTCHA
loading