Συντονιστής / Σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας (Τεχνικά Έργα)

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της ομάδας Τεχνικών Έργων της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ, αναζητούμε συνεργασία με Συντονιστή / Σύμβουλο Ασφάλειας και Υγείας, ο οποίος θα γίνει μέρος του δικτύου μας και θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε Τεχνικά Έργα.

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας του έργου
 • Συντονισμός των θεμάτων ΑΥΕ του έργου
 • Έλεγχος και Ανασκόπηση των εγγράφων ΑΥΕ του έργου (ΣΑΥ, ΦΑΥ, ΜΕΕΚ κλπ.)
 • Συνεργασία με τον ΚτΕ και τον Ανάδοχο του έργου για την υλοποίηση του με ασφάλεια, σύμφωνα με το ΣΑΥ και τη νομοθεσία.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας σε Τεχνικά Έργα ή
 • Εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευαστικών έργων

Δεξιότητες:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

 • Ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη
 • Διαρκής εκπαίδευση & επιμόρφωση

Please fill in your personal info bellow
 
 
1 file up to 10MB. Allowed types (pdf doc docx txt)
Up to 2 files up to 10MB. Allowed types (pdf doc docx txt png jpg)

Disclaimer

The personal data collected will be used for recruitment purposes only. Candidates not notified within 8 weeks after applying, may consider that this time another candidate has been selected. At present, we thank you for your interest and we reserve your application for future job openings. Candidates who will be contacted, may be asked for further information as part of our screening process.

In Ergonomia we are committed to providing a safe and enjoyable work environment, regardless race, religion, color, nationality, age, sexual orientation, gender, or disability.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
loading