Συντονιστής / Σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας (Τεχνικά Έργα)

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της ομάδας Τεχνικών Έργων της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ, αναζητούμε συνεργασία με Συντονιστή / Σύμβουλο Ασφάλειας και Υγείας, ο οποίος θα γίνει μέρος του δικτύου μας και θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε Τεχνικά Έργα.

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας του έργου
 • Συντονισμός των θεμάτων ΑΥΕ του έργου
 • Έλεγχος και Ανασκόπηση των εγγράφων ΑΥΕ του έργου (ΣΑΥ, ΦΑΥ, ΜΕΕΚ κλπ.)
 • Συνεργασία με τον ΚτΕ και τον Ανάδοχο του έργου για την υλοποίηση του με ασφάλεια, σύμφωνα με το ΣΑΥ και τη νομοθεσία.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας σε Τεχνικά Έργα ή
 • Εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευαστικών έργων

Δεξιότητες:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

 • Ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη
 • Διαρκής εκπαίδευση & επιμόρφωση

Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αίτησης
 
 
1 file up to 10MB. Allowed types (pdf doc docx txt)
Up to 2 files up to 10MB. Allowed types (pdf doc docx txt png jpg)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς πρόσληψης, ενώ ενδέχεται να ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής νέων συνεργατών.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ενημερωθεί εντός 8 εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης, μπορούν να θεωρήσουν ότι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχει επιλεγεί άλλος υποψήφιος. Σας ευχαριστούμε όμως για το ενδιαφέρον σας. Θα φυλάξουμε το βιογραφικό σας και είναι πιθανόν να επικοινωνήσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Στην Ergonomia δεσμευόμαστε να παρέχουμε μια δημιουργική, ασφαλή και ευχάριστη απασχόληση ή συνεργασία, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, χρώματος, φύλου, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.

CAPTCHA
loading