Σειρά 6 ενημερωτικών Webinars για Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης

BAME WEBINARS

H Ergonomia διοργάνωσε, με ελεύθερη συμμετοχή, την σειρά από ενημερωτικά Webinars: «Διαδίδουμε την Θεωρία και τις Εφαρμογές της στην Επαγγελματική & Βιομηχανική Ασφάλεια».

Τα πρώτα 6 ενημερωτικά Webinars Βιομηχανικής Ασφάλειας εστίασαν στην “Πρόληψη Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης”. Το κάθε θέμα παρουσιάστηκε από επιστημονικούς συνεργάτες με βαθιά θεωρητική γνώση και μεγάλη πρακτική εμπειρία. Θα ακολουθήσουν και άλλα Webinars στην ενότητα της Επαγγελματικής Ασφάλειας, τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε βιντεοσκοπημένα τα Webinars που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, στους παρακάτω συνδέσμους:

1. H Οδηγία Seveso III – Ανασκόπηση και επισημάνσεις

1

Με βάση τα ευρήματα από πλήθος αξιολογήσεων Μελετών Ασφάλειας και Εκθέσεων Κοινοποίησης γίνεται ανασκόπηση της εφαρμογής της Οδηγίας Seveso III (θεσπίσθηκε με την ΚΥΑ 172058/2016). Επισημαίνονται ιδιαίτερα θέματα που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας και προσοχής από τις επιχειρήσεις και από τους μελετητές.

Παρουσίαση: Μιχάλης Χριστόλης
Πολιτικός Μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός DEA

Τρίτη 28/11/2023, 15.00 - 16.30

Παρακολουθήστε το Webinar βιντεοσκοπημένο

2. Μικρής κλίμακας αποθήκευση και χρήση αερίων καυσίμων - Πρόληψη κινδύνων

2

Συνοψίζοντας την εμπειρία από μεγάλο αριθμό μελετών ATEX, παρουσιάζεται δέσμη μέτρων πρόληψης κινδύνων για την αποθήκευση μικρής κλίμακας και την χρήση αερίων καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και των χερσαίων εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας LNG.

Παρουσίαση: Γιάννης Μαρκετάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, Προϊστάμενος τομέα Ασφάλειας Διεργασιών

Τρίτη 12/12/2023, 15.00 - 16.30

Παρακολουθήστε το Webinar βιντεοσκοπημένο

3. Θέματα Ασφάλειας σε Εγκαταστάσεις LNG

3

Παρουσίαση της μεθοδολογίας ποσοτικής εκτίμησης επικινδυνότητας, ανάλυσης της έννοιας του κινδύνου, καθώς και τα διαδικαστικά βήματα για την εκτίμηση της επικινδυνότητας σε εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται LNG.

Παρουσίαση: Δρ Όλγα Ανεζίρη
Χημικός Μηχανικός, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Τετάρτη 17/1/2024, 15.00 - 16.30

Παρακολουθήστε το Webinar βιντεοσκοπημένο

4. Ολοκληρωμένο Σχέδιο Εκκένωσης σε εγκαταστάσεις Seveso III

4

Παρουσιάζεται το γενικό περίγραμμα της μεθοδολογίας εκκένωσης σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, καθώς και στοιχεία από πιλοτική εφαρμογή σε βιομηχανία που γειτονεύει με εγκαταστάσεις Seveso.

Παρουσίαση: Μιχάλης Χριστόλης
Πολιτικός Μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός DEA

Τρίτη 6/2/2024, 15.00 - 16.30

Παρακολουθήστε το Webinar βιντεοσκοπημένο

5. Βιομηχανική Ασφάλεια σε Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών

5

Αναδρομή σε γνωστά ατυχήματα υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και  ανάλυση των κύριων αιτιών ατυχημάτων σε πλατφόρμες έρευνας και εξόρυξης. Παρουσίαση της Οδηγίας OSD (Offshore Safety Directive 2013/30/EU) για την ασφάλεια υπεράκτιων εγκαταστάσεων και το πλαίσιο εφαρμογής της στην ελληνική πραγματικότητα.

Παρουσίαση: Δρ Μυρτώ Κωνσταντινίδου
Χημικός Μηχανικός, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Πέμπτη 22/2/2024, 15.00 - 16.30

Παρακολουθήστε το Webinar βιντεοσκοπημένο

6. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε κλειστές βιομηχανικές εγκαταστάσεις

6

Περιγράφεται η ενδεδειγμένη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και παρουσιάζονται τρεις περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκε η προσέγγιση αυτή.

Παρουσίαση: Δρ Ζωή Νιβολιανίτου
Χημικός Μηχανικός ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Τετάρτη 13/3/2024, 15.00 - 16.30

Παρακολουθήστε το Webinar βιντεοσκοπημένο

 

Τύπος άρθρου

Νέα της Εταιρείας
Νέα του Κλάδου
2024-03-20