Διερεύνηση Ατυχημάτων

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

• Η σημασία της διερεύνησης ατυχημάτων και κάθε εν δυνάμει επικίνδυνου συμβάντος κατά την εργασία (near miss)

• Στάδια διερεύνησης και τι πρέπει να προσέχουμε κατά τη διερεύνηση ενός επικίνδυνου συμβάντος

• Ανθρωποκεντρική θεώρηση της διερευνητικής διαδικασίας, καθώς και της σκηνής του ατυχήματος

• Τεχνικές διαχείρισης εμπλεκομένων και μαρτύρων για τη βέλτιστη αποκόμιση στοιχείων και πληροφοριών (συνεντεύξεις)

• Βασικές αρχές και τεχνικές διερεύνησης για τον προσδιορισμό των κυρίων και δευτερευόντων αιτιών ενός ατυχήματος

• Κατανόηση της ελλειμματικής ανθρώπινης απόδοσης και ενσωμάτωση στη διερευνητική διαδικασία

• Ορισμός και κατανόηση του ανθρώπινου σφάλματος

• Μηχανική του ανθρώπινου σφάλματος

• Διαδραστικές ασκήσεις κατανόησης & ασκήσεις για διερεύνηση συμβάντων.

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί:

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις