Με μια ματιά

Το όραμά μας

Ergonomia Logo 30years

 

Η Ergonomia τα τελευταία 30 χρόνια πρωτοστατεί στην Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας στην Ελλάδα και εξειδικεύεται στην πρόληψη του επαγγελματικού και βιομηχανικού κινδύνου, ενώ το 2001 αποκτά την πρώτη στην Ελλάδα άδεια Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) του επαγγελματικού κινδύνου. Η διεθνής αναγνώριση της Ergonomia οδήγησε το 2004 στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου από τον διεθνή οίκο Accor Services, για να επανέλθει πέντε χρόνια αργότερα πιο ώριμη και πιο ισχυρή στον ιδρυτή της.

Ο σκοπός μας

Η Ergonomia έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ποιότητα και την καινοτομία των υπηρεσιών της και πρωτοπορεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με την πολυετή εμπειρία της και τις γνώσεις των στελεχών της, βοηθά τις επιχειρήσεις να διαμορφώσουν καλές πρακτικές και να εφαρμόσουν δοκιμασμένες λύσεις, με συνέπεια και οικονομική ανταποδοτικότητα. Η διαρκής ανάπτυξη του στελεχιακού της δυναμικού, τα εσωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης και η συνύπαρξη νέων μηχανικών δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, έχουν δημιουργήσει μία ενθουσιώδη διεπιστημονική ομάδα, που επιτυχώς προσφέρει εφαρμόσιμες λύσεις στο πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων για ασφάλεια, υγεία και παραγωγικότητα.

Το όραμά μας και οι άνθρωποι μας

Οι άνθρωποι της Ergonomia εμπνέονται από το όραμα του ιδρυτή της για τη δημιουργία μιας κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας. Σε συνεργασία με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναζητούν διαρκώς νέες μεθόδους, ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθοδολογίες στον τρόπο λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα η Ergonomia να αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες Εταιρείες Γνώσης του τεχνικού κόσμου της χώρας.

Οι σύμβουλοι της Ergonomia  αποτελούν εχέγγυο ποιότητας στις προκλήσεις που θέτουν η πολυπλοκότητα των σύγχρονων συστημάτων εργασίας, οι νέες τεχνολογίες στην παραγωγή και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νομοθετική συμμόρφωση και προτυποποίηση, εθνική ή ευρωπαϊκή.

Σήμερα, η Ergonomia απασχολεί περισσότερα από 50 άτομα, ενώ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο με περισσότερους από 140 εξωτερικούς συνεργάτες. Στο ενεργό πελατολόγιο της περιλαμβάνονται εκατοντάδες μεγάλων επιχειρήσεων στη βιομηχανία, την ενέργεια και τις ΑΠΕ, στα τεχνικά έργα, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες και στο εμπόριο.

Διαρκώς εξελισσόμαστε

Στην πολυετή διαδρομή της Ergonomia , οι υπηρεσίες μας διαρκώς διευρύνονται και περιλαμβάνουν τη βιομηχανική ασφάλεια και υποστήριξη (π.χ. μελέτες ΑΤΕΧ), τα προγράμματα υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού (ΕΑΡ), τη διαχείριση επικινδυνότητας (π.χ. του πλήθους σε συναυλίες), την επιχειρησιακή συνέχεια & διαχείριση κρίσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης (ασφάλεια & υγεία, ποιότητα, περιβάλλον, ασφάλεια τροφίμων, κ.ά), την εκπαίδευση προσωπικού και άλλες υπηρεσίες Συμβούλου Επιχειρήσεων.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των διαδικασιών της, η Ergonomia διαθέτει ενιαίο σύστημα διαχείρισης, πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα Ποιότητας-ISO 9001:2015, Περιβάλλοντος-ISO 14001:2015, Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας-ISO 45001:2015, Ασφάλειας Πληροφοριών-ISO/IEC 27001:2013 και Καταπολέμησης της Δωροδοκίας- ISO 37001:2016, ανεβάζοντας διαρκώς τις απαιτήσεις συνέπειας και αξιοπιστίας προς τους πελάτες της.