Νέα ιστοσελίδα του Σ.ΕΠ.Ε.

Νέα ιστοσελίδα του Σ.ΕΠ.Ε, αναβαθμισμένη αισθητικά και λειτουργικά, στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος για θέματα ΥΑΕ (εργοδότης, εργαζόμενος, τεχνικός ασφάλειας, ιατρός εργασίας) μπορεί να αναζητήσει εύκολα έγκυρη πληροφόρηση.

Εθνική Στρατηγική για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 2021-2027

Στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου για τη ΑΥΕ κυκλοφόρησε το σχέδιο για την Εθνική Στρατηγική για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 2021-2027.

Παγκόσμια ημέρα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία - 28/4/2022

Το φετινό σύνθημα είναι "Act together to build a positive safety and health culture". Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας ΑΥΕ, τα στελέχη της Ergonomia έστειλαν ο καθένας το δικό του μήνυμα, πάνω στην Κουλτούρα Ασφάλειας & Υγείας.