Εκπαίδευση A' Βοηθειών από την Ergonomia - 1o Τετράμηνο 2024

first aid training

Η εκπαίδευση Α’ βοηθειών μπορεί, κυριολεκτικά, να σώσει ζωές!
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν να συμβούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Θα μπορούσε να είναι ένας συνάδελφος που καταρρέει στη δουλειά, ένα παιδί που πέφτει στην παιδική χαρά, ή ένας άγνωστος που βρίσκεται στον δρόμο.

Η παρακολούθηση μιας εκπαίδευσης Α’ Βοηθειών μας εξοπλίζει με βασικές δεξιότητες που όχι μόνο ενισχύουν την αυτοπεποίθησή μας, αλλά μας δίνουν την δυνατότητα να αναλάβουμε δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι γνώσεις για τις Πρώτες Βοήθειες είναι ανεκτίμητες και δεν αφορούν απλώς την εκμάθηση της ΚΑΡΠΑ ή τον τρόπο επίδεσης μιας πληγής. Αφορούν την ικανότητα να παραμένουμε ήρεμοι υπό πίεση, να παρέχουμε άνεση και φροντίδα και να λαμβάνουμε γρήγορα κρίσιμες αποφάσεις.

Ευχαριστούμε θερμά τις επιχειρήσεις για την εμπιστοσύνη τους, καθώς και για την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων τους. Πιστεύουμε ότι οι γνώσεις και η αυτοπεποίθηση που απέκτησαν θα βοηθήσουν να ενεργήσουν αποφασιστικά βοηθώντας έναν συνάνθρωπό μας  όταν χρειάζεται.
 

GRUNDFOS ΕΛΛΑΣ (21-22 Φεβρουαρίου 2024)

GRUNDFOS

Η GRUNDFOS ΕΛΛΑΣ , σε συνεργασία με την Ergonomia στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας και ασφάλειας των εργαζομένων της, οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία σεμινάριο για την παροχή Α’ βοηθειών. 

Στόχος της 4ωρης εκπαίδευσης, στην οποία συμμετείχαν 10 εργαζόμενοι, αποτέλεσε η παροχή θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή Α’ βοηθειών σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής, πνιγμονής από ξένο σώμα, ασθένειας ή τραυματισμού, ενώ για την επίδειξη της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και μεθόδου Heimlich, χρησιμοποιήθηκαν προπλάσματα ενήλικα, παιδιού, βρέφους και εκπαιδευτική συσκευή αντιμετώπισης Πνιγμονής.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η εν λόγω ενέργεια εναρμονίζεται πλήρως με τα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

TOYOTA LOGISTICS SERVICES HELLAS MEPE (6 & 27 Φεβρουαρίου 2024)

TOYOTA

Η TOYOTA LOGISTICS SERVICES HELLAS MEPE , σε συνεργασία με την Ergonomia στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας και ασφάλειας των εργαζομένων της, οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία σεμινάριο για την παροχή Α’ βοηθειών

Στόχος της 6ωρης εκπαίδευσης, στην οποία συμμετείχαν στο σύνολο 11 εργαζόμενοι, αποτέλεσε η παροχή θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή Α’ βοηθειών σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής, πνιγμονής από ξένο σώμα, ασθένειας ή τραυματισμού, ενώ για την επίδειξη της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και μεθόδου Heimlich, χρησιμοποιήθηκαν προπλάσματα ενήλικα, παιδιού, βρέφους, εκπαιδευτικός Απινιδωτής και εκπαιδευτική συσκευή αντιμετώπισης Πνιγμονής.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι η εν λόγω ενέργεια εναρμονίζεται πλήρως με τα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

VILLAGE CINEMAS (2 & 5 Απρίλη 2024)

VILLAGE

Τα Village Cinemas, σε συνεργασία με την Ergonomia στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας και ασφάλειας των εργαζομένων της, οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία σεμινάριο για την παροχή Α’ βοηθειών

Στόχος της 6ωρης εκπαίδευσης, στην οποία συμμετείχαν 15 εργαζόμενοι, αποτέλεσε η παροχή θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή Α’ βοηθειών σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής, πνιγμονής από ξένο σώμα, ασθένειας ή τραυματισμού, ενώ για την επίδειξη της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και μεθόδου Heimlich, χρησιμοποιήθηκαν προπλάσματα ενήλικα, παιδιού, βρέφους, εκπαιδευτικός Απινιδωτής και εκπαιδευτική συσκευή αντιμετώπισης Πνιγμονής. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η εν λόγω ενέργεια εναρμονίζεται πλήρως με τα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε. (20 Απρίλη 2024)

KNAUF

Η KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. , σε συνεργασία με την Ergonomia στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας και ασφάλειας των εργαζομένων της, οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία σεμινάριο για την παροχή Α’ βοηθειών

Στόχος της 6ωρης εκπαίδευσης, στην οποία συμμετείχαν στο σύνολο 12 εργαζόμενοι και πολίτες της κοινότητας Κονοπίνας στην Αμφιλοχία, αποτέλεσε η παροχή θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή Α’ βοηθειών σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής, πνιγμονής από ξένο σώμα, ασθένειας ή τραυματισμού, ενώ για την επίδειξη της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και μεθόδου Heimlich, χρησιμοποιήθηκαν προπλάσματα ενήλικα, παιδιού, βρέφους, εκπαιδευτικός Απινιδωτής και εκπαιδευτική συσκευή αντιμετώπισης Πνιγμονής.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι η εν λόγω ενέργεια εναρμονίζεται πλήρως με τα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ "ΔΙΑΣ" Α.Ε. (11, 18 & 23 Απρίλη 2024)

DIAS

Η ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ "ΔΙΑΣ" Α.Ε., σε συνεργασία με την Ergonomia στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας και ασφάλειας των εργαζομένων της, οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία σεμινάριο για την παροχή Α’ βοηθειών

Στόχος της 6ωρης εκπαίδευσης, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 24 εργαζόμενοι συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ομάδας Α’ Βοηθειών της ΔΙΑΣ, αποτέλεσε η παροχή θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή Α’ βοηθειών σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής, πνιγμονής από ξένο σώμα, ασθένειας ή τραυματισμού, ενώ για την επίδειξη της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και μεθόδου Heimlich, χρησιμοποιήθηκαν προπλάσματα ενήλικα, παιδιού, βρέφους, εκπαιδευτικός Απινιδωτής και εκπαιδευτική συσκευή αντιμετώπισης Πνιγμονής.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι η εν λόγω ενέργεια εναρμονίζεται πλήρως με τα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

 

Τύπος άρθρου

Νέα της Εταιρείας
2024-05-30