Ασφάλεια & Υγεία σε Επιχειρήσεις

Δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον εργασίας στην επιχείρηση σας
ΑΥΕ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα στελέχη και το έμπειρο δίκτυο συνεργατών της Ergonomia εκπονούν όλες τις Μελέτες Ασφάλειας και Υγείας με στόχο τόσο την Νομοθετική κάλυψη των επιχειρήσεων όσο και την ουσιαστική πρόληψη κάθε επαγγελματικού κινδύνου.

Με το Πανελλαδικό δίκτυο έμπειρων & αξιόπιστων Συμβούλων Τεχνικών Ασφαλείας & Ιατρών Εργασίας προλαμβάνουμε τον επαγγελματικό κίνδυνο.

Υπηρεσίες, ενδεικτικά:

  • Τεχνικός Ασφαλείας
  • Ιατρός Εργασίας
  • Μηχανικός Επίβλεψης
  • Ιατρικές Υπηρεσίες
  • Ασφαλή Μεταφορά Εμπορευμάτων
  • Συνδρομητική ενημέρωση Νομοθεσίας