Βιομηχανική εργονομία

Βιομηχανική Εργονομία

Η Ergonomia προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών εργονομικών υπηρεσιών που βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν είτε την εργονομική αξιολόγηση των χώρων εργασίας ή τις εργονομικές παρεμβάσεις σε αυτούς. 

Εργονομική αξιολόγηση 

Σε βιομηχανικούς χώρους συχνά παρατηρούνται ατυχήματα ή μυοσκελετικές παθήσεις που οφείλονται σε εργασίες με έντονη μυοσκελετική καταπόνηση, λόγω χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων ή συχνά επαναλαμβανόμενων κινήσεων. Σε αυτές τις εργασίες είναι χρήσιμο να γίνεται μια εργονομική αξιολόγηση, με την χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων εργαλείων (π.χ. MAC, ART TOOL), με σκοπό την μείωση των μυοσκελετικών παθήσεων ή / και εργατικών ατυχημάτων που σχετίζονται με κινδύνους λόγω των χειρωνακτικών ή επαναλαμβανόμενων εργασιών. 

Εργονομικές παρεμβάσεις 

Αποσκοπούν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που έχουν εντοπισθεί στο υπάρχον σύστημα εργασίας. 

Μέσα από την εμπειρία των εργονόμων μηχανικών της Ergonomia και τη διαρκή επαφή μας με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, προτείνουμε εργονομικές λύσεις που θα καταστήσουν το περιβάλλον εργασίας πιο ασφαλές, άνετο και παραγωγικό, σε θέματα όπως: 

  • Αξιολόγηση μυοσκελετικών προβλημάτων σε θέσεις εργασίας.
  • Θερμική άνεση / καταπόνηση των εργαζομένων
  • Εκπαίδευση στην ορθή τεχνική για τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 

Για τις υπηρεσίες της η Ergonomia έχει διακριθεί το 2007 στον διαγωνισμό “Safety and Health at Work - European Good Practice Awards” λαμβάνοντας το Βραβείο Εργονομικού Σχεδιασμού για τη «Μελέτη εργονομικών βελτιώσεων θέσης εργασίας στις μηχανές περιέλιξης πηνίων μετασχηματιστών στο εργοστάσιο Οινοφύτων της Schneider-Electric».

Κατηγορία

Μελέτες Ασφάλειας & Υγείας