Εργονομία σε γραφεία

Ergonomics

Η Ergonomia διαθέτοντας εργονόμους μηχανικούς με εξιδικευμένες σπουδές και γνώση, μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες εργονομικής αξιολόγησης και παρέμβασης σε υφιστάμενες θέσεις και χώρους εργασίας. Συγκεκριμένα μπορεί να προσφέρει σημαντική υποστήριξη στη διαδικασία της επιλογής ή της αξιολόγησης εξοπλισμού, επίπλων, χώρων εργασίας, επάρκειας κτιριακών εγκαταστάσεων, έως και ευχρηστίας λογισμικού.

Στο πλαίσιο μίας εργονομικής αξιολόγησης σε χώρους γραφείων πραγματοποιούνται: 
  • Αξιολόγηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείου. 
  • Εργονομική αξιολόγηση και διευθέτηση θέσεων εργασίας. 
  • Αξιολόγηση χώρων εργασίας, επιτόπιοι έλεγχοι διακρίβωσης εργονομικών συνθηκών. 
  • Αξιολόγηση συνθηκών φυσικού περιβάλλοντος εργασίας (φωτισμός, θόρυβος, θερμική άνεση, αερισμός).
Τα οφέλη της εργονομίας σε χώρους γραφείων είναι τα εξής:
  • Το κόστος της παρέμβασης σε υπάρχοντα εξοπλισμό είναι μικρότερο του κόστους αντικατάστασης.
  • Με την εργονομική αξιολόγηση και παρέμβαση προλαμβάνονται μυοσκελετικές παθήσεις και άλλα προβλήματα υγείας στο χώρο εργασίας.
  • Με την εργονομική αξιολόγηση και παρέμβαση αυξάνεται η παραγωγικότητα και η άνεση κατά την εργασία.

Κατηγορία

Μελέτες Ασφάλειας & Υγείας