Εργονομικός σχεδιασμός νέων θέσεων και χώρων εργασίας

ο άνθρωπος του davinci

Κατά τη διαμόρφωση χώρων και νέων θέσεων εργασίας το αισθητικό ή το οικονομικό δεν πρέπει να αποτελούν τα μοναδικά κριτήρια κατά την επιλογή εξοπλισμού. Αν οι εργαζόμενοί δε νιώθουν άνετα, θα υπάρξουν παράπονα, ενοχλήσεις (στη μέση, στα μάτια και αλλού) τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μυοσκελετικές παθήσεις. Τότε ο εξοπλισμός θα πρέπει να αξιολογηθεί και πιθανότατα να αντικατασταθεί. 

Η εργονομική ανάλυση των απαιτήσεων της εργασίας, η χάραξη εργονομικών προδιαγραφών, ο σχεδιασμός και η προμήθεια εξοπλισμού με βάση εργονομικά κριτήρια και η αισθητική ένταξη των σχεδίων στο χαρακτήρα της κάθε επιχείρησης προσδίδουν μία εξαιρετική σχέση κόστους και οφέλους που ελαχιστοποιεί το οικονομικό ρίσκο αστοχιών στην επιλογή, οδηγεί σε ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας και μεγιστοποιεί τελικά την πιθανότητα αποδοχής του εξοπλισμού από τους εργαζομένους. 

Με τον εργονομικό σχεδιασμό επιτυγχάνονται: 
 • Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, δηλαδή η πρόληψη των ατυχημάτων και των δυσμενών επιπτώσεων που η εργασία μπορεί να έχει στην υγεία του. 
 • Η μείωση του φόρτου εργασίας: σωματικού (μυϊκή κόπωση), νοητικού και ψυχικού (στρες). 
 • Ο περιορισμός ή η εξάλειψη των εξαναγκασμών - περιορισμών που συνήθως επιβάλλει η εργασία. 
 • Η αύξηση του ενδιαφέροντος και της ικανοποίησης από την εργασία. 

Στο βαθμό που ικανοποιούνται τα ανωτέρω, συνήθως επιτυγχάνεται βελτίωση των επιδόσεων, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της εργασίας (παραγωγικότητα). Γι’ αυτό και ο εργονομικός σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό οικονομικής ανταποδοτικότητας (return on investment) για την επιχείρηση. 

Οι μηχανικοί  της Ergonomia διαθέτουν εμπειρία και ειδικές σπουδές στο αντικείμενο, καθιστώντας την ως τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που κάνει πράξη τον εργονομικό σχεδιασμό. 

Στο πλαίσιο του εργονομικού σχεδιασμού επιτελούνται: 
 • Σχεδιασμός ή επιλογή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείου με εργονομικά κριτήρια. 
 • Σχεδιασμός ή επιλογή εργαλείων και βοηθημάτων εργασίας. 
 • Σχεδιασμός/ανασχεδιασμός και βελτίωση θέσεων εργασίας με εργονομικά κριτήρια. 
Τα οφέλη του εργονομικού σχεδιασμού είναι τα εξής:
 • Μειωμένο οικονομικό ρίσκο λόγω άστοχων επιλογών κατά την αγορά νέου εξοπλισμού. 
 • Αυξημένα ποσοστά αποδοχής εξοπλισμού από τους εργαζομένους. 
 • Αυξημένη παραγωγικότητα και άνεση στην εργασία. 
 • Πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων. 

Κατηγορία

Μελέτες Ασφάλειας & Υγείας