Πολιτικές & Πιστοποιήσεις

Εταιρική πολιτική:

 • Πολιτική της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.   
  GR   EN
 • Κώδικας δεοντολογίας για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
  GR

Πιστοποιητικά:

 • ISO   9001 : 2015 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  GR   EN
 • ISO 14001 : 2015 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης   
  GR   EN
 • ISO 27001 : 2013 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών   
  GR   EN
 • ISO 37001 : 2016 - Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας   
  GR   EN
 • ISO 45001 : 2018 - Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία   
  GR   EN
   
Ergonomia ISO

Αναφορές, παράπονα:

Για οποιαδήποτε αναφορά ή παράπονο, παρακαλώ στείλτε το μήνυμά σας στην παρακάτω διεύθυνση: compliance@ergonomia.gr