Ανακοίνωση ΠΑΣΥΜΕΠ-ΕΞΥΠΠ για το θέμα με τους Ιατρούς Εργασίας

 

Γνωστό είναι πλέον το θέμα που έχει δημιουργηθεί στην αγορά με τους Ιατρούς Εργασίας (ΙΕ) και τους περιορισμούς που θέτει το Υπουργείο. Με βάση την πρόσφατη εγκύκλιο οι Ιατροί του ειδικού καταλόγου που δεν έχουν την ειδικότητα του ΙΕ μπορούν να ασκούν καθήκοντα μόνο εφόσον λάβουν βεβαίωση από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος ΙΕ με την ειδικότητα στην περιφέρεια αυτή. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι, όμως, δεν θα παρέχουν τέτοιες βεβαιώσεις διότι στις περισσότερες περιφέρειες υπάρχει, τυπικά, διαθέσιμος ΙΕ με την ειδικότητα, ο οποίος όμως δεν επαρκεί για να καλύψει όλες τις ζητούμενες ώρες.

Με ομόφωνη απόφαση της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης του Πανελλαδικού Συνδέσμου Μελών Επιχειρήσεων ΕΞΥΠΠ (ΠΑΣΥΜΕΠ-ΕΞΥΠΠ) τα μέλη της είναι υποχρεωμένα να αναστείλουν την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που θα αιτηθούν νέες συμβάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων μαζί τους ή ακόμη επέκταση συμβάσεων σε νέες εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών, μέχρι να δοθεί λύση στο αδιέξοδο που έχει οδηγήσει η νέα νομοθεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Από πλευράς μας και σε συνεργασία με το Υπουργείο αλλά και τις άλλες ΕΞΥΠΠ κάνουμε ότι είναι δυνατό για να επανέλθει η ομαλότητα στην αγορά των υπηρεσίων του ΙΕ.

 

Τύπος άρθρου

Νομοθεσία & Πρότυπα
2018-09-18