Βία και Παρενόχληση στο Δημόσιο: Τροποποίηση Υ.Α.

 

YA


ΘΕΜΑ:

  • Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου- N. 4808/2021 
  • Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Σύμβουλο Ακεραιότητας
  • Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), N. 4990/2022, (ΦΕΚ Α΄ 210) 

Διαβάστε αναλυτικά:

Τύπος άρθρου

Νέα του Κλάδου
Νομοθεσία & Πρότυπα
2023-05-29