Σχεδιαγράμματα Διαφυγής

escape plans

Ο σχεδιασμός των κατόψεων διαφυγής και διάσωσης βάσει του προτύπου ISO 23601: Safety Identification – Escape and evacuation plans αποτελεί νομική υποχρέωση του εργοδότη (Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014, άρθρο.5, παρ.3). 

Οι κατόψεις διαφυγής και διάσωσης βοηθούν τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες κάθε εγκατάστασης να εντοπίσουν τις οδεύσεις διαφυγής που οδηγούν στις πλησιέστερες εξόδους κινδύνου. 

Οι μηχανικοί της Ergonomia κάνοντας άρτια αποτύπωση όλων των απαραίτητων στοιχείων προτείνουν τα βέλτιστα σημεία για την ανάρτηση των Κατόψεων Διαφυγής και Διάσωσης που είναι και βασικό στοιχείο συμμόρφωσης με το ISO 23601. 

Αναλυτικότερα, τα βασικότερα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις κατόψεις (σύμφωνα πάντα με το ISO 23601) είναι: 

 • Οι έξοδοι κινδύνου 
 • Οι οδεύσεις διαφυγής 
 • Τα κομβία αναγγελίας κινδύνου 
 • Τα μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές κτλ.) 
 • Τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών (ιατρείο, φαρμακείο, πλύντες ματιών και σώματος κτλ.) 
 • Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ κτλ.) 
 • Το σημείο συγκέντρωσης της εγκατάστασης. 

Εκατοντάδες εγκαταστάσεων κάθε είδους στην Ελλάδα, όπως εργοστάσια, αποθήκες, γραφεία κτλ., έχουν εμπιστευθεί την Ergonomia για τον σχεδιασμό των Κατόψεων Διαφυγής και Διάσωσης. 

Τα οφέλη του σχεδιασμού των Κατόψεων Διαφυγής και Διάσωσης για την επιχείρηση είναι σημαντικά και περιλαμβάνουν: 

 • Συμμόρφωση με βασική νομοθετική υποχρέωση. 
 • Δυνατότητα έγκαιρης διαφυγής εργαζομένων, επισκεπτών και πελατών σε περίπτωση που απαιτείται εκκένωση της εγκατάστασης. 
 • Πρόληψη εκτεταμένων ζημιών στον εργασιακό και περιβάλλοντα χώρο. 
 • Άμεση επικοινωνία με τις εξωτερικές υπηρεσίες παροχής βοήθειας (π.χ. ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Αστυνομία) κάνοντας χρήση των τηλεφώνων των κατόψεων. 
 • Ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας των εργαζομένων και της δέσμευσής τους στην επιχείρηση. 
 • Ένδειξη εταιρικής ευθύνης έναντι των εργαζομένων, των πελατών, τρίτων αλλά και των μετόχων της επιχείρησης. 

Κατηγορία

Μελέτες Ασφάλειας & Υγείας