Διαχείριση της Επικινδυνότητας με BOW TIES

σχεδιάγραμμα bow ties

Τα διαγράμματα Bow Tie προσφέρουν οπτικοποίηση των κινδύνων, των απειλών, των φραγμάτων προστασίας και των συνεπειών, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και τον ρόλο που οι ίδιοι κατέχουν μέσα σε αυτό. Μέσω της προσέγγισης αυτής, ο κίνδυνος αναπαρίσταται από το κορυφαίο γεγονός, το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί από ένα ή περισσότερα απειλητικά γεγονότα και να καταλήξει σε μία ή περισσότερες συνέπειες. Τα φράγματα προστατεύουν το σύστημα από τα απειλητικά γεγονότα ή από τις συνέπειες. 

Κατά τη διάρκεια των Συνεδριών Δημιουργίας Bow Ties, η ομάδα ανάλυσης της επικινδυνότητας της Ergonomia θα συνεργαστεί με το αρμόδιο προσωπικό της εγκατάστασης, θα τους καθοδηγήσει στην υλοποίηση της μεθόδου και θα προτείνει επιπρόσθετα οργανωτικά και τεχνικά φράγματα προστασίας με βάση τα σχετικά πρότυπα και την καλή πρακτική, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι η επικινδυνότητα βρίσκεται σε ικανοποιητικά χαμηλά επίπεδα (ALARP). 

 Μπορείτε να κατεβάσετε την μπροσούρα εδώ 

 ΟΦΕΛΗ 

  • Διασφάλιση ότι όλοι οι κίνδυνοι αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και βρίσκονται υπό έλεγχο. 
  • Αναγνώριση και αξιολόγηση του κρίσιμου από πλευράς ασφάλειας εξοπλισμού και καθηκόντων. 
  • Επισκόπηση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και αναγνώριση των πιθανών αναγκών αναθεώρησης. 
  • Γρήγοροι και εύκολοι έλεγχοι με βάση την επικινδυνότητα (risk-based). 
  • Συνάφεια με υπάρχουσες μελέτες (HAZOP, HAZID, Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου κ.λπ.). 
  • Ποσοτικοποίηση φραγμάτων προστασίας στο πλαίσιο διεξαγωγής διαγραμματικής μελέτης LOPA. 
  • Χρήση του λογισμικού BowTieXP της CGE Risk Management Solutions (μέλος του δικτύου συνεργατών). 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας