Έλεγχος συμμόρφωσης με τη νομοθεσία (Gap Analysis)

GAP Analysis

Η νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας είναι αρκετά εκτεταμένη και η παρακολούθησή της μπορεί να είναι πρόκληση για κάθε επιχείρηση. Η υπηρεσία Gap Analysis της Ergonomia έρχεται να αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή.

Έμπειρα στελέχη της Ergonomia αξιολογούν το επίπεδο εφαρμογής της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας ως προς την Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας, παρέχοντας την αναγνώριση ενδεχόμενων αποκλίσεων και την έγκαιρη συμμόρφωση. Έτσι η επιχείρηση εξοικονομεί πόρους και μπορεί να συμμορφώνεται σε περίπτωση ελέγχου των κρατικών αρχών.

Γιατί Ergonomia;

Η Ergonomia στα χρόνια εμπειρίας της έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της ελληνικής νομοθεσίας. Μια έμπειρη ομάδα στελεχών ενημερώνεται άμεσα για κάθε νέα νομοθετική εξέλιξη στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας τη στιγμή που συμβαίνει. Επίσης εφαρμόζει μια αναλύτική μέθοδο εντοπισμού όλων των σημείων συμμόρφωσης εξειδικευμένη για την κάθε επιχείρηση.

Η Ergonomia μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εγγυηθεί τη συμμόρφωση  της επιχείρησης και τα καλύτερα αποτελέσματα σε περίπτωση επιθεωρήσεων από τις κρατικές αρχές.

Κατηγορία

Μελέτες Ασφάλειας & Υγείας