Ασφαλής και Οικονομική Οδήγηση

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

•Κατανόηση των Νόμων & των Κανονισμών

•Νοοτροπία ασφαλούς οδήγησης

•Αμυντική Οδήγηση

•Παραδείγματα ατυχημάτων

•Αποτελεσματική αντίληψη των κινδύνων

•Ανάλυση επικίνδυνων συνηθειών, τρόποι αντιμετώπισης και βελτίωσης

•Ικανότητες αποτελεσματικής επιλογής αντίδρασης

•Δεξιοτεχνία στο χειρισμό του οχήματος (όριο πρόσφυσης, συνολική απόσταση ακινητοποίησης)

•Κούραση (συμπτώματα, λόγοι, ανάλυση, αντιμετώπιση)

•Έλεγχοι και συντήρηση οχήματος

•Σεβασμός τόσο για τους άλλους χρήστες των δρόμων όσο και για το περιβάλλον.

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί:

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις