ΑΥΕ 4.0

AYE 4

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συντελείται σε όλους τους τομείς με ταχύτατους ρυθμούς. Οι ηγέτες στην Επαγγελματική και Βιομηχανική Ασφάλεια οφείλουν όχι απλώς να ακολουθούν, αλλά να αναπτύσσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε κλάδου. Για το σκοπό αυτό η Ergonomia, χρησιμοποιεί και διαρκώς αναπτύσσει νέα ψηφιακά εργαλεία και μεθόδους.