ErgoAuditor

ErgoAuditor
ErgoAuditor

Η Mobile εφαρμογή ErgoAuditor, χρησιμοποιείται στο πεδίο για επιθεωρήσεις από Τεχνικούς Ασφάλειας και άλλους επαγγελματίες. Αξιοποιείται σε κάθε τύπο εγκατάστασης, από εργοτάξια και βιομηχανίες μέχρι εμπορικά καταστήματα και γραφεία. Είναι διαθέσιμη σε Play Store & App Store.

  • Mobile εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι Τεχνικοί Ασφάλειας της Ergonomia για τη δημιουργία αναφοράς σε κάθε τους επίσκεψη.
  • Αυτόματη αποστολή της αναφοράς στο τέλος κάθε επίσκεψης Τεχνικού Ασφάλειας.
  • Ψηφιακή πιστοποίηση της παρουσίας του Τεχνικού Ασφάλειας (ψηφιακό τριπλότυπο).
  • Καταχώρηση όλων των παρατηρήσεων του Τεχνικού Ασφάλειας στην πλατφόρμα ErgoManager και αρχειοθέτηση βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.