Ασφαλής Χρήση Περονοφόρων

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ενώ καλύπτει τα εξής θέματα:

•Η σημασία της ασφάλειας

•Ασφαλής χρήσηπερονοφόρων/παλετοφόρων:

  1. Βασικές λειτουργίες του περονοφόρου/παλετοφόρου
  2. Διαστάσεις ασφάλειας του περονοφόρου/παλετοφόρου,το διάγραμμα φορτίου, τον έλεγχο πριν τη χρήση
  3. Κανόνες ασφαλούς χρήσης του μηχανήματος
  4. Μελέτες περίπτωσης (video και γραπτές ασκήσεις)

•Γραπτή εξέταση στα θέματα ασφάλειας και χρήσης περονοφόρων/παλετοφόρων

•Επίδειξη της ικανότητας του εκπαιδευόμενου να χειρίζεται με ασφάλεια το μηχάνημα (περονοφόρο/παλετοφόρο) και αξιολόγησή του στον έλεγχο πριν από τη χρήση και κατά τη λειτουργίατ ου.

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις