Ασφάλεια μηχανημάτων με σύμμαχο την Ergonomia

Ασφάλεια μηχανημάτων με σύμμαχο την Ergonomia

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η μείωση των ατυχημάτων όχι μόνο μέσω της τήρησης των απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας (Α&Υ) κατά την εργασία που θέτει η Ελληνική νομοθεσία, αλλά και με την αναβάθμιση της ασφάλειας των μηχανημάτων, τόσο κατά την κατασκευή τους, όσο και κατά την χρήση τους.

Προγράμματα well-being και Εργασιακή Δέσμευση

   ΚΑΡΙΕΡΑ     ΕΜΕΙΣ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Προγράμματα well-being και Εργασιακή Δέσμευση

“Με τέτοιες δράσεις και προγράμματα well-being κερδίζουμε το στοίχημα της υποστήριξης των εργαζομένων σε δύσκολες στιγμές και τους ευαισθητοποιούμε για μια θετική στάση εργασίας και ζωής γενικότερα”.

Θερμική Καταπόνηση, Οδηγίες & Προφυλάξεις

Θερμική Καταπόνηση, Οδηγίες & Προφυλάξεις

 

Λόγω της θερινής περιόδου που διανύουμε, κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε και φέτος ορισμένες βασικές οδηγίες για την πρόληψη των προβλημάτων που δημιουργεί ο καύσωνας στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και κατά συνέπεια στη λειτουργία της.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ασφάλειας & Υγείας 2018 – “Ασφαλής Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών”

 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Σε όλη την Ευρώπη διοργανώνονται συνέδρια, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.

Το φετινό κεντρικό θέμα αφορά στη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών, στοχεύοντας στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην προώθηση υγειών συνθηκών εργασίας.