Νοσηλευτής / Επισκέπτης Υγείας(Occupational Health Nurse)

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της ομάδας της Εργονομία, αναζητούμε συνεργασία με Νοσηλευτή, -ρια, για πλήρη απασχόληση προκειμένου να ενισχύσει το έργο της εταιρίας, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας στις εγκαταστάσεις πελατών μας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή / Επισκέπτη Υγείας
 • Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσίας ως Νοσηλευτής / Επισκέπτης Υγείας
 • Εμπειρία και πιστοποίηση στην παροχή Α' βοηθειών

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Νοσηλευτική κάλυψη για οποιοδήποτε περιστατικό (επείγον η τακτικό ) για εργαζόμενους της Εταιρείας – Παροχή Α’ Βοηθειών
 • Διοικητική υποστήριξη ιατρείου
 • Ενημέρωση προϊσταμένων του τμήματος σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων η δυσλειτουργίας του υπάρχοντος εξοπλισμού και υλικών
 • Ημερήσια αναφορά επισκέψεων
 • Ad hoc δραστηριότητες

Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα αυτόνομης εργασίας χωρίς την ανάγκη προσωπικής και άμεσης επίβλεψης

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Ευκαιρίες εξέλιξης

Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αίτησης
 
1 file up to 10MB. Allowed types (pdf doc docx xls ppt png jpg gif mp4 mp3 txt)
Up to 2 files up to 10MB. Allowed types (pdf doc docx xls ppt png jpg gif mp4 mp3 txt)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς πρόσληψης, ενώ ενδέχεται να ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής νέων συνεργατών.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ενημερωθεί εντός 8 εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης, μπορούν να θεωρήσουν ότι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχει επιλεγεί άλλος υποψήφιος. Σας ευχαριστούμε όμως για το ενδιαφέρον σας. Θα φυλάξουμε το βιογραφικό σας και είναι πιθανόν να επικοινωνήσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Στην Ergonomia δεσμευόμαστε να παρέχουμε μια δημιουργική, ασφαλή και ευχάριστη απασχόληση ή συνεργασία, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, χρώματος, φύλου, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.

CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση είναι για να ελέγξουμε εάν είστε ή όχι άνθρωπος και για να αποτρέψουμε τις αυτοματοποιημένες υποβολές.
12 + 2 =
Επιλύστε αυτό το απλό μαθηματικό πρόβλημα και εισάγετε το αποτέλεσμα. Π.χ. για 1+3, πληκτρολογήστε 4.
loading