Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αίτησης
 
 
1 file up to 10MB. Allowed types (pdf doc docx txt)
Up to 2 files up to 10MB. Allowed types (pdf doc docx txt png jpg)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς πρόσληψης, ενώ ενδέχεται να ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής νέων συνεργατών.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ενημερωθεί εντός 8 εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης, μπορούν να θεωρήσουν ότι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχει επιλεγεί άλλος υποψήφιος. Σας ευχαριστούμε όμως για το ενδιαφέρον σας. Θα φυλάξουμε το βιογραφικό σας και είναι πιθανόν να επικοινωνήσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Στην Ergonomia δεσμευόμαστε να παρέχουμε μια δημιουργική, ασφαλή και ευχάριστη απασχόληση ή συνεργασία, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, χρώματος, φύλου, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.

CAPTCHA
loading