Νέα ιστοσελίδα του Σ.ΕΠ.Ε.

sepe website

Νέα ιστοσελίδα του Σ.ΕΠ.Ε, αναβαθμισμένη αισθητικά και λειτουργικά, στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος για θέματα ΥΑΕ (εργοδότης, εργαζόμενος, τεχνικός ασφάλειας, ιατρός εργασίας)  μπορεί να αναζητήσει εύκολα έγκυρη πληροφόρηση. Επίσης, υπάρχουν απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα: ποιος δηλώνει το εργατικό ατύχημα, πότε, που και με ποιο τρόπο. Τέλος καλύπτονται θέματα εργασιακών σχέσεων, ενώ υπάρχουν χρήσιμες ανακοινώσεις και δημοσιεύματα. Σας παροτρύνουμε να την επισκεφθείτε το συντομότερο, εδώ.

Τύπος άρθρου

Νέα του Κλάδου
2022-04-26