Διαδίδουμε την Θεωρία και τις Εφαρμογές της στην Επαγγελματική & Βιομηχανική Ασφάλεια

webinar ergonomics

H Ergonomia συνεχίζει τα ενημερωτικά Webinars στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Διαδίδουμε την Θεωρία και τις Εφαρμογές της στην Επαγγελματική & Βιομηχανική Ασφάλεια», με ελεύθερη συμμετοχή. Το κάθε θέμα παρουσιάζεται από ειδικούς επιστήμονες με βαθιά θεωρητική γνώση και μεγάλη πρακτική εμπειρία.

Επόμενο Webinar: "Εργονομικές βελτιώσεις στην επιχείρηση"

Τρίτη 13/06/2024, στις 15.00

Παρουσίαση: Δρ Ναθαναήλ Δημήτριος,
Εργονόμος Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

d_nathan

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ WEBINAR


Η σύγχρονη ανθρωποκεντρική προσέγγιση αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία των εργαζομένων, η οποία δεν αξιολογείται τόσο ποσοτικά, αλλά κυρίως μέσω ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα και η επινοητικότητα, τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να προσφέρει στην παραγωγική διαδικασία.

Η σύγχρονη εργονομία συνδυάζει τις αρχές της μηχανικής, της φυσιολογίας και της γνωσιακής ψυχολογίας για να αναλύσει διεπιστημονικά τους παράγοντες που επηρεάζουν ένα εργασιακό περιβάλλον και να σχεδιάσει τεχνικές και οργανωσιακές λύσεις που βελτιστοποιούν την ανθρώπινη απόδοση προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Οι εργονομικές παρεμβάσεις, στόχο έχουν να προσαρμόσουν τα μέσα και τις μεθόδους εργασίας στις σωματικές, νοητικές και ψυχοκοινωνικές ιδιαιτερότητες των εργαζόμενων. Ο στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι διττός: αφενός η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας, υγείας και ευεξίας των ανθρώπων και αφετέρου η βελτίωση της απόδοσης του συστήματος εργασίας.

Το φάσμα των παρεμβάσεων είναι ευρύ και περιλαμβάνει, από τη βέλτιστη διαμόρφωση θέσεων εργασίας γραφείου και παραγωγής, το σχεδιασμό ειδικών θέσεων εργασίας, π.χ. έλεγχου διεργασιών και οδήγησης μεταφορικών μέσων, μέχρι την συνεργασία ανθρώπου ρομπότ ή τέλος τη συνεργασία ανθρώπου και συστημάτων ευφυούς λήψης απόφασης στον χώρο της υγείας.

Προηγούμενα Webinars

Μπορείτε να παρακολουθήσετε βιντεοσκοπημένα τα Webinars που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, στους παρακάτω συνδέσμους:

Εργατικό Ατύχημα & Ευθύνες Εμπλεκομένων

webinar laboraccident  Παρακολουθήστε το Webinar βιντεοσκοπημένο
Από 14/5/2024 - Παρουσίαση: Πολυχρόνης Καρσαμπάς, Νομικός

Τεχνολογία BIM (Building Information Modeling): Η νέα εποχή στα Τεχνικά Έργα

ΒΙΜ  Παρακολουθήστε το Webinar βιντεοσκοπημένο
Από 10/4/2024 - Παρουσίαση: Δημοσθένης Τουλιάτος, Πολ. Μηχανικός, τ. Επιστημονικός Συνεργάτης Σχολής Πολ. Μηχανικών ΕΜΠ, Διδάσκων μαθήματος «Τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών – ΒΙΜ»

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε κλειστές βιομηχανικές εγκαταστάσεις

w6  Παρακολουθήστε το Webinar βιντεοσκοπημένο
Από 13/3/2024 - Παρουσίαση: Δρ Ζωή Νιβολιανίτου, Χημικός Μηχανικός ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Βιομηχανική Ασφάλεια σε Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών

w5  Παρακολουθήστε το Webinar βιντεοσκοπημένο
Από 22/2/2024 - Παρουσίαση: Δρ Μυρτώ Κωνσταντινίδου, Χημικός Μηχανικός, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Εκκένωσης σε εγκαταστάσεις Seveso III

w4  Παρακολουθήστε το Webinar βιντεοσκοπημένο
Από 6/2/2024 - Παρουσίαση: Μιχάλης Χριστόλης, Πολιτικός Μηχανικός, Περιβαλλοντ/γος Μηχανικός DEA

Θέματα Ασφάλειας σε Εγκαταστάσεις LNG

w3  Παρακολουθήστε το Webinar βιντεοσκοπημένο
Από 17/1/2024 - Παρουσίαση: Δρ Όλγα Ανεζίρη, Χημικός Μηχανικός, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Μικρής κλίμακας αποθήκευση και χρήση αερίων καυσίμων - Πρόληψη κινδύνων

w2  Παρακολουθήστε το Webinar βιντεοσκοπημένο
Από 12/12/2023 - Παρουσίαση: Γιάννης Μαρκετάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, Προϊστάμενος τομέα Ασφάλειας Διεργασιών

H Οδηγία Seveso III – Ανασκόπηση και επισημάνσεις

w1  Παρακολουθήστε το Webinar βιντεοσκοπημένο
Από 28/11/2023 - Παρουσίαση: Μιχάλης Χριστόλης, Πολιτικός Μηχανικός, Περιβαλλοντ/γος Μηχανικός DEA

 

 

Τύπος άρθρου

Νέα της Εταιρείας
2024-05-16