Μελέτη Βιομηχανικού Φωτισμού

industrial lamps

Ο σωστός φωτισμός είναι ένα εγγενές στοιχείο της ασφάλειας στον βιομηχανικό κλάδο. Επιτρέπει την αξιόπιστη αναγνώριση του χώρου, των υφών, των υλικών και επομένως των δυνητικών κινδύνων καθώς και των τρόπων αποφυγής τους. Βασικά στοιχεία του σωστού φωτισμού είναι η οπτική άνεση και η οπτική απόδοση. Η οπτική απόδοση περιγράφει την ικανότητα εκτέλεσης οπτικών εργασιών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενώ η οπτική άνεση αφορά στην αίσθηση ευημερίας και κατ’ επέκταση στην βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων. Τα δύο αυτά κριτήρια, θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις του φωτισμού για την ασφάλεια στην εργασία. 

‘’ Ο σωστός φωτισμός αποτρέπει την κούραση, διατηρεί την υγεία και προστατεύει από τα ατυχήματα στον χώρο εργασίας.” 

Η εξασφάλιση κατάλληλου φωτισμού καθόλη τη διάρκεια της εργασίας, σημαίνει την παροχή φωτός με καλύτερη αντίθεση, φωτεινότητα και άνεση. Η βελτίωση της ορατότητας στο σύνολο της βιομηχανικής περιοχής επιτρέπει στους χειριστές να αναγνωρίζουν και να προλαμβάνουν τυχόν ζητήματα πριν αυτά εξελιχθούν σε προβλήματα, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες, όπου η ορατότητα αποτελεί μείζονα πρόκληση. 

Ένα σύστημα φωτισμού, ισχυρό, ενεργειακά αποδοτικό και χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης, αυξάνει την ποιότητα του φωτός στην περιοχή και κατ’ επέκταση την ασφάλεια του προσωπικού, προσφέροντας μεγαλύτερη ορατότητα και ένα καθαρό φως που είναι πιο εύκολο στα μάτια καθώς δεν προκαλεί θάμβωση. 

“Η μείωση του συνολικού φορτίου μεταφράζεται σε άμεση εξοικονόμηση κόστους.” 

Καθώς ο φωτισμός συμβάλει σε ένα μεγάλο μέρος της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, μια προσεκτικά σχεδιασμένη εγκατάσταση φωτισμού εκτός από τα οφέλη της οπτικής άνεσης και της οπτικής απόδοσης έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό οφείλεται στο ότι τα καταλλήλως επιλεγμένα και σωστά εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα έχουν μικρότερη ανάγκη για συντήρηση και μειωμένο κόστος λειτουργίας ανά φωτιστικό. 

 Η Διεύθυνση Βιομηχανικής Ασφάλειας της Ergonomia αποτελείται από έμπειρους ηλεκτρολόγους μηχανικούς προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες: 

  • Ακριβής τεκμηρίωση της εγκατάστασης ή/και της υπάρχουσας εγκατάστασης φωτισμού. 
  • Λεπτομερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση των ατομικών αναγκών, των επιθυμητών χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων του συστήματος φωτισμού. 
  • Προσαρμοσμένες, σχεδιασμένες με ακρίβεια και τεχνικά κατάλληλες λύσεις. 

Μέσω των παραπάνω επιτυγχάνεται 

  • Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, με μειωμένο ενεργειακό κόστος ανά φωτιστικό. 
  • Επιδόσεις μεγάλης διάρκειας, χωρίς ανάγκη συνεχούς συντήρησης. 
  • Βελτιωμένη ένταση φωτισμού και εκτεταμένη διατήρηση της φωτεινής απόδοσης. 
  • Μείωση του αριθμού των φωτιστικών που απαιτούνται για τον φωτισμό του ίδιου χώρου. 
  • Ανθεκτική λύση που ξεπερνά και υπερβαίνει τα υπάρχοντα συστήματα φωτισμού. 
  • Δυνατότητα προσθήκης αισθητήρων παρουσίας προσωπικού, εξαλείφοντας την ανάγκη διατήρησης ενεργοποιημένων των φωτιστικών, σε περιοχές που δεν απαιτείται. 
  • Δυνατότητα προσθήκης αισθητήρων φωτός, εκμεταλλευόμενοι περαιτέρω τα οφέλη του διαθέσιμου φωτός ημέρας, με την ρύθμιση της ανάγκης για τεχνητό φωτισμό. 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας