Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας

Σχεδιάζουμε το πιο ασφαλές περιβάλλον ακόμη και στους πιο απαιτητικούς χώρους εργασίας
BA

Στην Ergonomia μελετάμε τους κινδύνους κατά τη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και προτείνουμε μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Οι υπηρεσίες Βιομηχανικής Ασφάλειας αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και στη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία.

Η πολυεπιστημονική ομάδα μηχανικών μας διαθέτει πολυετή εμπειρία από την εκπόνηση εκατοντάδων μελετών σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και αξιοποιώντας σύγχρονα λογισμικά, η ομάδα της Ergonomia βρίσκει τις πιο εφαρμόσιμες λύσεις.

Ενδεικτικά οι μελέτες που εκπονούμε:

  • ATEX - HAZOP - LOPA - SEVESO
  • Αναβάθμισης Ασφάλειας Μηχανημάτων
  • Πυροπροστασία βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • Bow-Ties
  • Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων