Μελέτη Σήμανσης Ασφάλειας Μηχανημάτων

Caution-danger sign

Η σήμανση επί των μηχανημάτων προβλέπεται τόσο από το Π.Δ 57/2010  όσο και από τη νομοθεσία που σχετίζεται με την Ασφαλή χρήση αυτών (Π.Δ. 395/1994). Η σήμανση σε συνδυασμό με τις οδηγίες χρήσης, συντελούν ώστε τόσο ο χειριστής όσο και το υπόλοιπο προσωπικό να κατανοούν τον κίνδυνο και  να αποφεύγουν μια επικίνδυνη κατάσταση.

Η σήμανση αυτή οφείλει: 

  • να παρέχει επαρκείς πληροφορίες 
  • να είναι ευανάγνωστη 
  • να έχει το κατάλληλο μέγεθος ανάλογα και με το σημείο τοποθέτησης 
  • να συμμορφώνεται με διεθνή πρότυπα 
  • να αντέχει στις περιβαλλοντικές συνθήκες 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας