Προστατευόμαστε από τη νόσο των λεγεωναρίων

legeon

Οι κλιματολογικές συνθήκες στην Ελλάδα αποτελούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση λοιμώξεων από τη νόσο των λεγεωναρίων (ζεστό κλίμα, λειτουργία κλιματιστικών, παρατεταμένοι καύσωνες κ.λπ.). Ιδιαίτερα επικίνδυνες θεωρούνται οι μεγάλες χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες ξενοδοχειακές μονάδες παραμένουν κλειστές ή υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα το νερό του δικτύου διανομής να παραμένει στάσιμο κατά τη διάρκεια των περιόδων αυτών, συνθήκη η οποία ευνοεί την ανάπτυξη του βακτηρίου της λεγιωνέλλας.

Η νόσος των λεγεωναρίων είναι μία σοβαρή μορφή πνευμονίας που προκαλείται από την εισπνοή του βακτηρίου Legionella pneumophila ή άλλα είδη βακτηρίων της ίδιας οικογένειας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις (Εγκύκλιος Δ1α,δ/ ΓΠ οικ. 23849/2024), για την πρόληψη εμφάνισης της νόσου των λεγεωναρίων απαιτείται η συστηματική λήψη κατάλληλων μέτρων για την ορθή λειτουργία των υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων (ξενοδοχείων, νοσοκομείων, ιαματικών λουτρών, αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων παραμονής του κοινού, μέσων μεταφοράς, κ.λπ.) αλλά και για την αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης στα σημεία των δικτύων όπου παρατηρείται συχνή αυξομείωση της θερμοκρασίας και εμφανίζονται εναποθέσεις αλάτων και ξένων ουσιών γενικότερα.

Στην Ergonomia διαθέτουμε την εμπειρία και τις γνώσεις να ελέγξουμε τα συστήματα παροχής νερού (νιπτήρες, ντουζιέρες), δεξαμενές νερού, πύργους ψύξης κλιματιστικών, κ.λπ. Ύστερα από επιτόπιο έλεγχο, και εάν απαιτηθούν, μετρήσεις και δειγματολοψία με εργαστηριακή ανάλυση, υποβάλλεται η έκθεση αποτελεσμάτων, ώστε να γνωρίζετε εάν και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την πρόληψη από τη νόσο των λεγεωναρίων: info@ergonomia.gr | 210 277 3327.

Τύπος άρθρου

Οδηγίες
2024-05-22