Μελέτες Εφαρμογής

μιχανήματα

Κατά την διάρκεια ζωής ενός μηχανήματος η βιομηχανία μπορεί να προβεί σε ριζική αναβάθμιση προκειμένου να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί: 

  • Αναβάθμιση Η/Μ συστημάτων και αύξηση ταχύτητας μηχανήματος 
  • Προσθήκη νέων (επιμέρους μηχανημάτων) που φέρουν σήμανση CE σε παλαιότερα μηχανήματα, δημιουργώντας σύνολο μηχανημάτων. 
  • Παράκαμψη προφυλακτήρων και προστατευτικών διατάξεων για την ροή προϊόντων μεταξύ των παραπάνω μηχανημάτων. 
  • Δημιουργία σταθερών μέσων πρόσβασης μηχανημάτων που διέρχονται πλησίον επικίνδυνων ζωνών. 

Στις περισσότερες των παραπάνω περιπτώσεων δημιουργούνται νέοι κίνδυνοι ενώ τα μηχανήματα τροποποιούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρούνται και αυτά νέα μηχανήματα. 

Η Ergonomia μπορεί να συνεργαστεί με τη βιομηχανία για την εξεύρεση της βέλτιστης και εφαρμόσιμης τεχνικής λύσης, προκειμένου αφενός το μηχάνημα να καλύπτει τον σκοπό της αναβάθμισης και αφετέρου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα μηχανήματα. 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας