Πρόληψη Μυοσκελετικών Παθήσεων

Στόχος

Απόκτηση βασικών γνώσεων για τα αίτια πρόκλησης μυοσκελετικών παθήσεων εργαζομένων, καθώς και τρόπους έγκαιρης αντιμετώπισής τους.

Ενδεικτική Θεματολογία για την Εκπαίδευση

Μυοσκελετικές παθήσεις:
- Επιπτώσεις στην επιχείρηση και στον εργαζόμενο
- Αιτίες μυοσκελετικών παθήσεων
- Συμπτώματα μυοσκελετικών παθήσεων
Πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων:
- Στάση του σώματος κατά την εργασία
- Διαμόρφωση θέσης εργασίας
- Εξοπλισμός για αποφυγή χειρωνακτικής διακίνησης
- Οργάνωση Εργασίας - διαλλείματα
- Ασκήσεις
- Παραδείγματα: καλά και προς αποφυγή.

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί:

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις