Εθνική Στρατηγική για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 2021-2027

ethniki stratigiki

 

Στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου για τη ΑΥΕ κυκλοφόρησε το σχέδιο για την Εθνική Στρατηγική για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 2021-2027 το οποίο αξιολογεί την ΕΣΥΑΕ της προηγούμενης περιόδου 2016-2020, εντοπίζει τις νέες προκλήσεις του κόσμου της εργασίας, θέτει το όραμα της επόμενης χρονικής περιόδου και προσδιορίζει τρεις στρατηγικούς στόχους για κάθε ένα από τους οποίους διατυπώνονται συγκεκριμένοι άξονες προτεραιότητας. Παράλληλα, στο Ετήσιο Πρόγραμμα για την ΥΑΕ της 2ετίας 2022-2023, προσδιορίζονται συγκεκριμένες δράσεις για κάθε άξονα προτεραιότητας, οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι δείκτες προόδου, οι πηγές χρηματοδότησης και ο χρόνος υλοποίησης. Το σχ. της ΕΣΥΑΕ 2021-2020 θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων, το εθνικό τριμερές συμβουλευτικό όργανο κοινωνικού διαλόγου σε θέματα ΥΑΕ του Υπ. Εργασίας.

Μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά εδώ:

Τύπος άρθρου

Νέα του Κλάδου
Νομοθεσία & Πρότυπα
2022-04-26