Εκπαιδεύσεις

Εξέλιξη των ικανοτήτων για μέγιστη παραγωγικότητα
Training

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια Ασφάλειας και Υγείας της Ergonomia καλύπτουν πλήρως τις εργοδοτικές υποχρεώσεις (Π.Δ. 17/96, αρ. 12), προσφέροντας προστιθέμενη αξία σε στελέχη και εργαζομένους. Πέρα από την πληθώρα θεματολογιών που θα βρείτε διαθέσιμες στο site μας, η έμπειρη ομάδα της Ergonomia μπορεί να σας παρέχει την απαραίτητη καθοδήγηση και χάρη στην εμπειρία και την άρτια τεχνογνωσία μας να δημιουργήσουμε από κοινού εκπαιδεύσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τις εταιρείας σας. Είτε η εκπαίδευση αποτελεί για εσάς νομοθετική υποχρέωση, είτε επένδυση για το μέλλον της εταιρείας σας, η Ergonomia βρίσκεται εδώ για να σας την παρέχει με τους εξής τρόπους: 

Δια ζώσης 

Οι δια ζώσης εκπαιδεύσεις υλοποιούνται σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας έναντι της Covid – 19. 

Μέσω webinar 

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με μοναδική προϋπόθεση να υπάρχει πρόσβαση σε υπολογιστή και σύνδεση στο internet. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης θα υπάρχει η δυνατότητα απάντησης σε πραγματικό χρόνο στις ερωτήσεις που θα υποβάλλονται στον εισηγητή. 

Μέσω e-learning 

Η ασύγχρονη εκπαίδευση δίνει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα σεμινάρια στο χρόνο και στον τόπο που ορίζει ο ίδιος, μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου. Δεν απαιτείται ταυτόχρονη παρουσία των συμμετεχόντων, γεγονός που σημαίνει πως η εκπαίδευση δεν επηρεάζει το φόρτο εργασίας και μπορεί να υλοποιηθεί όποτε κρίνεται σκόπιμο. 

Η διοργάνωση ακολουθεί τις αυστηρές διαδικασίες εκπαίδευσης που εφαρμόζει η Ergonomia, για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015. 

Τα σεμινάρια μπορούν να επιδοτηθούν από το ΛΑΕΚ (0.06%)