Εργαζόμενες γυναίκες και η διαχείριση συμπεριφορών μικροεπιθετικότητας - Η συμβολή της εξ αποστάσεως εργασίας

Οι γυναίκες που εισπράττουν μικροεπιθετικότητα στο χώρο εργασίας, βιώνουν λιγότερη ψυχολογική ασφάλεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ή ρίσκα, να προτείνουν καινοτόμες ιδέες ή να εκφράζουν ενστάσεις...

Υποχρέωση διορισμού Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)

Υποχρέωση διορισμού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), για κατηγορία επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας, ως υπεύθυνου για την αποφυγή κινδύνων για άτομα, ιδιοκτησίες και το περιβάλλον (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023).