ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία


εξειδικεύεται από το 1992 στην Πρόληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου και στη Διαχείριση της Επικινδυνότητας σε επιχειρήσεις και τεχνικά έργα, με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς, ευχάριστου και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας. Υποστηρίζουμε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους μέσω πανελλαδικού δικτύου Τεχνικών Ασφαλείας, Ιατρών Εργασίας και Ψυχολόγων, με αξιοπιστία και ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες.


Μας Χρειάζεστε; Μιλήστε μας!